NNW Szkolne


Uśmiechnięte dzieckoNNW szkolne to ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży, znajdujące się w ofercie każdej publicznej placówki oświatowej, z którego mogą skorzystać uczniowie do 26 roku życia. Zapewnia ono ochronę zdrowia dziecka nie tylko w trakcie pobytu w placówce oświatowej, ale również w dni wolne od zajęć lekcyjnych.

Na co trzeba zwracać uwagę, wybierając tę polisę:

 •  z czego składa się ubezpieczenie szkolne NNW,
 •  ile wynosi odszkodowanie,
 •  czy ubezpieczenie szkolne NNW obejmuje wypadki w trakcie uprawiania sportu,
 •  za co ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania,
 •  czy możliwa jest zmiana warunków w trakcie umowy.

Jaki jest zakres ochrony w polisie NNW szkolne?

Przed podjęciem decyzji o zakupie polisy NNW dla dziecka warto pamiętać, że każde ubezpieczenie posiada swoje ograniczenia, nawet jeśli zakres ochrony jest bardzo szeroki. Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest życie i zdrowie dziecka, a w szczególności:

 •  śmierć – w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu, rodzica lub opiekuna prawnego,
 •  trwały uszczerbek na zdrowiu,
 •  złamanie kości,
 •  oparzenie lub odmrożenie,
 •  cybeprzemoc oraz hejt w internecie,
 •  pobyt w szpitalu,
 •  interwencja lekarska,
 •  zatrucie – gazem, oparami, substancjami chemicznymi,
 •  porażenie prądem,
 •  wstrząśnienie mózgu,
 •  amputacja kończyny – w wyniku nowotworu złośliwego,
 •  pogryzienie przez zwierzęta,
 •  czasowa niezdolność do nauki.

Zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia zależą od oferty danego towarzystwa.