Ubezpieczenia komunikacyjne


 

Auto na drodzePodkarpackie Centrum Ubezpieczeń Ekstra-Polisa oferuje szeroki wybór ubezpieczeń komunikacyjnych. Są to:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest obowiązkowe i chroni przed szkodami związanymi z udziałem pojazdu w ruchu drogowym, polegającymi na uszkodzeniu lub zniszczenie mienia czy też utracie zdrowia poszkodowanych z możliwością rozszerzenia o Autocasco i Assistance,
  • Autocasco będące ubezpieczeniem dobrowolnym, umożliwiającym pokrycie kosztów naprawy małych uszkodzeń lub powstałej szkody całkowitej, z możliwością rozszerzenia o ochronę przed różnymi ryzykami;
  • NWW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie ochronie podlega zdrowie i życie kierowcy lub kierowcy i pasażerów, obejmujące nie tylko sytuacje mające miejsce w ruchu drogowym, ale też te związane z wsiadaniem do auta lub jego załadunkiem. Polisa ta stanowi również ochronę finansową dla rodziny kierowcy w przypadku jego śmierci w wyniku wypadku.
  • Assistance, pomocne w przypadku awarii samochodu, wypadku lub kradzieży i gwarantujące pomoc drogową, medyczną i informacyjną.

Polisa OC jest obowiązkowa, ale zawarcie pozostałych umów ubezpieczeniowych jest uzależnione od Państwa decyzji. Należy zastanowić się, jaką ochroną objąć siebie, swoich bliskich oraz auto, aby otrzymać wsparcie ubezpieczyciela najważniejszych sytuacjach. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy pojawiających się wątpliwości zachęcamy do kontaktu.