Ubezpieczenia majątkowe


Wielki biały dom

Ubezpieczenie nieruchomości jest formą zabezpieczenia finansowego dla właścicieli oraz najemców domów i mieszkań, właścicieli mniejszych obiektów, jakimi są domki letniskowe, garaże czy budynki gospodarcze, a także inwestycji w budowie.

Polisa zawarta na ogólnych warunkach zapewnia ochronę przed skutkami zdarzeń losowych, w wyniku których nastąpi utrata nieruchomości, posiadanego mienia lub też częściowa strata majątku, obniżająca standard życia.
Biorąc pod uwagę ubezpieczenie budynku mieszkalnego, należy wyodrębnić dwie składowe będące przedmiotem ubezpieczenia, jakimi są:

 • mury wraz z elementami znajdującymi się w środku budynku lub na zewnątrz, które są przytwierdzone na stałe;
 • domowe ruchomości, czyli wszystkie przedmioty znajdujące się w budynku.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątkowe mają bardzo szeroki zakres. W zależności od ich rodzaju możemy wybrać:

 • ubezpieczenie domu i mieszkania od ryzyka nazwanego lub od wszystkich ryzyk z możliwością rozszerzenia o ochronę:
  – w zakresie rażącego niedbalstwa,
  – sprzętu RTV i AGD,
  – mienia od uszkodzeń w wyniku przepięcia lub wandalizmu,
  – roślin ogrodowych;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w domu lub mieszkaniu, które pokryje ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, np. zalanie, uszkodzenie wartościowych przedmiotów, pogryzienie przez psa,
 • Home assistance pokrywający koszty napraw uszkodzonego sprzętu, wymiany popsutych zamków, czy też instalacji grzewczej,
 • ochronę domu w budowie obejmującą ewentualne kradzieże i akty wandalizmu.